Archiwum“OFERTA” Kategoria

KOMPLEKSOWE USŁUGI

KOMPLEKSOWE USŁUGI

Ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, ochrony osobistej VIP, monitorowania lokalnych systemów alarmowych wraz z interwencją załóg interwencyjnych, monitorowania wizyjnego, monwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych, prowadzenia konsultacji i analizy bezpieczeństwa.

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE OBIEKTÓW

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE OBIEKTÓW

Projektowania i montażu systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu, projektowania i montażu systemów p. poż , projektowania montażu systemów dozoru wizyjnego CCTV oraz kontroli dostępu, projektowania i montażu systemów domofonowych i wideodomofonowych konserwacji technicznej systemów zabezpieczenia technicznego, montaż szlabanów, kolczatek.

KOMPLEKSOWA OCHRONA

KOMPLEKSOWA OCHRONA

Biurowce, szkoły, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe, imprezy masowe.

Go Top