• Biurowce,
  • szkoły,
  • obiekty handlowe,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • centra logistyczne,
  • osiedla mieszkaniowe,
  • imprezy masowe.