• Projektowania i montażu systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu,
  • projektowania i montażu systemów p. poż ,
  • projektowania montażu systemów dozoru wizyjnego CCTV oraz kontroli dostępu,
  • projektowania i montażu systemów domofonowych i wideodomofonowych
  • konserwacji technicznej systemów zabezpieczenia technicznego,
  • montaż szlabanów,
  • kolczatek.