• Ochrony fizycznej stałej lub doraźnej,
  • ochrony osobistej VIP,
  • monitorowania lokalnych systemów alarmowych wraz z interwencją załóg interwencyjnych,
  • monitorowania wizyjnego,
  • monwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  • prowadzenia konsultacji i analizy bezpieczeństwa.