Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych wraz z interwencją załóg interwencyjnych

Monitorowanie wizyjne

Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych

Prowadzenie konsultacji i analizy bezpieczeństwa

Ochrona fizyczna stała lub doraźna

Ochrona osobista VIP